1997 Savonlinnan oopperajuhlien katalogiin pyydetty kirjoitus.

Oopperat Cavaleria Rusticana ja Pagliacco

Z Kwasimakebta on mielikuvitushenkilö

HYVÄ KATSOJA

Jälkeenpäin esitetty versio ratkaisuun johtaneiden tapahtumien kulusta tai tärkeydestä 

ei ole oikea. kaikki, mitä on ollut ja tapahtunut, on tätä kirjoitettaessa muistoa. 

Muistot värittyvät ja niistä tulee kertojan sankaritarina.

Valaisen lavastusratkaisua parhaiten vastaamalla ystäväni, Zulajo Kwasimakebtan, 

esittämiin kysymyksiin. Hän, jos kukaan, haluaa saada selkoa asioiden taustoista.

1. Mitä on lavastusratkaisun taustalla?

Lavastusratkaisun syntyyn vaikuttavat toteutuksen kohde, ympärillä työskentelevät 

ihmiset, elämäntilanne, vuodenaika jne. Lyhyesti, siihen vaikuttaa kaikki. Työn 

taustalla on koko edeltävä. tämä ympäripyöreä lausuma ei ole yhdentekevä. Ajatelkaa 

vaikka kaaosteoriaa, jonka mukaan perhosen siipien värähtely saattaa olla alku 

maapallon toisella puolella nousevalle pyörremyrskylle.

Jos haluaa antaa eri osatekijöiden vaikuttaa työhönsä, on oltava mahdollisimman 

vapaa. Vapaa ahdistavasta normaalikäytännöstä. Se tarkoittaa pyrkimystä 

elämykselliseen ratkaisuun ilman edeltävien kokeilujen painolastia. menneisyyteen ei 

voi turvautua. Oleellista on innoituksen löytäminen, eivätkä totutut tavat ja sääntöjen 

noudattaminen.

2. Mihin lavastusratkaisu sijoittuu?

Taiga, autiomaa, Helsingin keskusta. Öljynporaajien tukikohta, intiaanien 

kallioasumukset, Nykytaiteen museon rakentajien parakit. Ratkaisussa ei ole oleellista 

mihin se sijoittuu, vaan miten se sijoittuu.

Vuosisatainen linnanmuuri on läsnä sitä ei kannata peittää, koska sen tukahdutettu 

läsnäolo vain korostuu. Sopisiko tähän vanha kansanviisaus. Sitä kuusta kuuleminen, 

jonka juurella asunto.

Lavastusratkaisu ei kiinnity yhteen tulkintaan, sillä on monta mahdollisuutta. 

Parhaimmillaan se on silloin, kun kukaan ei huomaa kysyä, missä ollaan.

3. Mikä on lavastusratkaisun viesti?

Lavastus ei ole irrallinen tekijä. Se tarvitsee esiintyjiä ja katsojia – ihmisen läsnäoloa. 

Viesti syntyy yhteisestä kokemuksesta ja halusta kokea jotain ainutkertaista. Viesti 

syntyy, kun uskaltaudumme antautua innoituksen valtaan.

Espoossa 13.12.1996 

Markku Hakuri

kuvanveistäjä

.